def P3 P2

Zasilanie Awaryjne

bypass
AC ~ DC =
DC = AC ~

Zasilanie główne

Zasilanie główne log

Stacja pogodowa

Temperatury w domu